دفتر ترجمه رسمی شماره 750 کرج (سابقا دفتر ترجمه رسمی 18 کرج و دارالترجمه دانشجو کرج) تحت مدیریت مسعود شکراللهی، مترجم رسمی دادگستری ، شماره پروانه 750، در تاریخ 1387 آغاز به کار کرد.

 

ترجمه مبتنی بر اصول علمی در اسرع وقت مطابق با تعرفه و قوانین مصوب مهمترین هدف این دارالترجمه می‌باشند.

 

 

 

مترجم رسمی مسئول:  مسعود شکراللهی، شماره پروانه 750 کرج

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناسی حقوق

 

عضویت: عضو کانون مترجمان رسمی قوه قضائیه از 9/6/1387