به گزارش وب سایت اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه یک مرکز غیر مجاز ترجمه رسمی در محدوده میدان انقلاب کشف شد. تلاش این اداره برای حذف دلالان ترجمه رسمی که مشکلات عدیده ای را برای مشتریان و مترجمان رسمی ایجاد کرده اند ستودنی است.

 

لینک خبر

 

پیشنهاد می شود در هنگام سپردن مدارک خود نکات زیر را به یاد داشته باشید:

 

  1. دفتر ترجمه رسمی باید دارای پروانه تاسیس باشد و این پروانه باید در معرض دید عموم قرار گیرد.

  2. لیست مترجمان رسمی و دفاتر ترجمه رسمی در وب سایت اداره کل اسناد و امور مترجمان قابل رویت است.