مژده

 

راه اندازی سرویس ترجمه رسمی به زبانهای آلمانی، فرانسه، عربی، ترکی، روسی و ایتالیایی

 

نبود مترجم رسمی زبانهای غیر انگلیسی در کرج و بعد مسافت تا تهران و مشکلات پیرامون تکمیل مدارک، پیگیری ترجمه ... ما را برآن داشت تا سرویس ترجمه رسمی زبانهای آلمانی، فرانسه، عربی، ترکی، روسی و ایتالیایی را راه اندازی کنیم. بر خلاف ترجمه انگلیسی که در دفتر 750 انجام می شود، ترجمه رسمی زبانهای غیر انگلیسی در تهران توسط مترجمان رسمی این زبانها انجام می‌شود. در این بین دفتر 750 نقش واسط میان مشتری و مترجم آلمانی، فرانسه، عربی، ترکی، روسی و ایتالیایی را ایفا می کند که مزایایی چون حذف رفت و آمد، تکمیل مدارک پشتیبان و جلوگیری از دوباره کاری را در پی دارد.

 

روال کار:

 1. پذیرش مدارک و سایر اسناد پشتیبان و صدور رسید

 2. ارسال مدارک توسط رابط دفتر به مترجم غیر زبان انگلیسی

 3. انجام ترجمه و تکمیل فرایند تاییدات توسط مترجم همکار

 4. دریافت مدارک و ترجمه ها توسط رابط دفتر

 5. تحویل به مشتری