ساعات کار دارالترجمه به صورت می باشد:

همه روزه به غیر از ایام تعطیل: 8 تا 14