چاپ

 

1.       به وب سایت https://emt.medu.ir مراجعه کرده و گزینه "ثبت نام تاییدیه تحصیلی" را انتخاب بفرمایید:

 


 

2.       در قسمت مقطع مورد نظر نظام آموزشی خود را انتخاب کرده و کد امنیتی را وارد کنید.

 


 

3.       اطلاعات هویتی و اطلاعات فارغ التحصیلی را وارد کنید. در قسمت استعلام گیرنده "استان البرز"، نوع استعلام گیرنده "دفاتر ترجمه رسمی" و استعلام گیرنده "مترجمین رسمی" را انتخاب کنید و در قسمت عنوان استعلام گیرنده "دارالترجمه 750" را تایپ کنید و گام بعدی را بزنید.

 


 

4.       اطلاعات را کنترل کرده و ادامه را بزنید